قیمت سیستم گرمایش از کف

مراحل اجرای سیستم گرمایش از کف

1- بعد از قراردادن عایق پیرامونی وقت قراردادن عایق کف می باشد . عایق کف باید دارای ضخامت حداقل cm3 و با چگالی 25 باشد (xpe یا پلی استایرن) که درکف ساختمان پهن شده و نباید هیچ قسمتی از ساختمان بدون عایق باشد . حتی در قسمتهای مانند داخل کمد و یا زیر کابینت ها و با توجه به اینکه در این قسمت ها گرمایش انجام نمی گیرد ولی باید عایق کاری در آن قسمت ها انجام شده تا انتقال حرارت ازمنطقه گرم دارای عایق به این مناطق که گرمایش نداردمنتقل نشود و به کف ساختمان انتقال نیابد و در اصطلاح پرت حرارت نداشته باشیم حتی درزهای باریک مابین عایقها نیز باید به صورت کامل با عایق پرگردد.

2- جهت فیکس کردن عایقها در کف ساختمان استفاده از پیچ و وسایلی فلزی دیگر مجاز نمی باشد زیرا همین قطعات فلزی باعث می شود که حرارت به کف ساختمان انتقال دهد . باید حتماً عایق ها را برای اینکه در هنگام مراحل اجرای سیستم گرمایش از کف از هم جدا نگردند و بهتر به کف ساختمان فیکس شود با چسب پهن نواری یا کاغذی به هم چسباند .

3- مجری بهتر است جهت راه رفتن روی عایق ها هنگام اجرای مراحل اجرای سیستم گرمایش از کف یا به صورت بدون کفش راه برود یا از کفش کتانی که کف آن نرم می باشد استفاده کند زیرا مجری هم از روی لوله عبور می کند و هم از روی عایق و در صورتی که این موارد را رعایت نکند هم به عایق و هم به لوله می تواند آسیب برساند .

4-درصورتيکه حين مراحل اجرای سیستم گرمایش از کف لوله دچارمشکل دوپهن شدن وياسوراخ شدگي گرددبايدکل حلقه موردنظرجمع شده ولوله جديدي براي کارانتخاب واجراگردد.

5- بعد از پهن کردن عایق در کف ساختمان نباید هیچ فردی تا پوشش کامل گرمایش از کف ساختمان به داخل واحد (رفت و آمد) داشته باشد تا از صحت و سلامت کار مطمئن تر بود .

6- نحوه قراردادن کلکتور در داخل جعبه کلکتور باید حتماً به صورت صحیح و مطابق استاندارد و شکل آورده شده در ذیل بوده و حتی نحوه ورود لوله اصلی به کلکتور نیز باید به همین صورت باشد .

7- نصب شیرهواگیری اتومات روی هم کلکتور رفت و هم کلکتور برگشت الزامی بوده و استفاده از کلکتور با شیرهواگیری دستی به منظور استفاده نکردن شیر هواگیری اتومات مجاز و مورد قبول نمی باشد .

8- استفاده از شیر قطع و وصل اصلی جهت کلکتور در داخل جعبه کلکتور الزامی نبوده زیرا در ساختمان هایی که داخل واحد خود پکیج دارند خود این دستگاه دارای شیر قطع و وصل بوده و اجباری به استفاده از این شیر نمی باشد ولی اگر ساختمانی دارای موتورخانه مرکزی باشد باید حتماً شیر قطع و وصل اصلی روی کلکتور نصب گردد زیرا قطع و وصل کردن خطوط از داخل موتورخانه که در پایین ترین قسمت ساختمان می باشد سخت و دشوار می باشد .

9- استفاده از عایق متالیز همراه با پلاستیک حباب دار روی عایق xpe ویا پلی استایرن گرمایش از کف ضروری نبوده و استفاده از آن هیچ ارزش خاصی برای کاملتر کردن راندمان گرمایش ندارد .

10- حتی المقدور تا جای ممکن نباید از اتصالات گالوانیزه در بستن کلکتور گرمایش از کف استفاده نمود زیرا هر قطعه فلزی که از جنس نیوپایپ نبوده عمر آن نسبت به اتصالات دیگر نیوپایپ کمتر بوده و سیستم را می تواند در آینده دچار مشکل نماید .

11- قطعات مربوط به بستن کلکتور و اقلام مورد نیاز آن در شکل ذیل آمده است و مجری موظف است از این قطعات برای کار استفاده نماید و به ترتیب آمده شده در شکل آن قطعات را به هم متصل نماید . استفاده از قطعات دیگر فقط با هماهنگی مهندس طراح کار امکان پذیر بوده و مجری نمی تواند بدون هماهنگی از قطعات دیگری برای کار استفاده نماید .

12- مجری موظف است که قبل از اجرا و استفاده از رول لوله با توجه به اندازه رول لوله که روی آن نوشته شده و اعداد اندازه لوپ های نقشه چند اندازه را که جمع آنها با هم به اندازه یک رول لوله می باشد را انتخاب نماید تا پرت لوله به حداقل خود برسد .

13- مجری موظف است برای اجرای مرتب و صحیح کار از لوله رول کن استفاده نماید تا هنگام استفاده از رول لوله ، لوله تاب نخورده و دارای موج نشود زیرا همین عوامل باعث می شود شکل ظاهری کار خراب شده و لوله روی عایق فیکس نشود و از عایق جدا گردد و کار را هنگام باریزی و تست کردن برای مجری سخت کند .

14- استفاده از بست خاردار آن هم با فواصل مناسب برای نگهداری لوله روی عایق لازم بوده و استفاده کم از این بست ها برای کار صحیح نمی باشد بهتر است هر 5/0 متر 5/0متر روی طول لوله و در محل خم ها به صورت انجام شده در شکل ذیل انجام گردد .

15- مجری بهتر است به منظور استفاده از بست خاردار برای کار از ابزار مربوط به جا زدن این بست به داخل عایق استفاده نماید و یا اگر از این ابزار استفاده نمی کند باید حتماً این بستها را به صورت زاویه دار به داخل عایق فرو برد نه به صورت عمود در داخل عایق که با این کار لوله کاملاً در داخل بست قفل خواهد شد و به بیرون نمی آید و از عایق هم جدا نمی شود.

16- مجری قبل از اجرای کار باید حتماً ابزار آلات موردنیاز جهت کار گرمایش از کف را تهیه نماید . استفاده از دست جهت خم زدن لوله صحیح نمی باشد و احتمال دو پهن شدن لوله در محل خم ها زیاد می باشد مجری برای خم زدن لوله باید یا از فنر رو استفاده نموده ویا باید از فک لوله خم کن نیوپایپ جهت زدن خم استفاده نماید .

17- در صورتیکه مجری متوجه تکه بودن نباشد و در حین کار گرمایش از کف متوجه شود که لوله دارای تکه بوده و یا در هنگام اجرا ، لوله دو پهن گردد و یا به صورت کامل بشکند و یا آسیب دیگری به لوله وارد شود باید حتماً کل لوله از کف جمع گردد و استفاده از هر نوع اتصالی در کار گرمایش از کف مانند بوشن و غیره مجاز نبوده ومورد تایید نمی باشد .

18- استفاده از سیستم گرمایش از کف داخل سرویس توالت نیاز نمی باشد زیرا گرما باعث تشدید بو شده بهتر است اگر نیاز به گرمایش توالت در داخل سرویس باشد باید از طریق دیگر آن را تامین نمود مثلاً با بخاری برقی و یا حوله خشکن .

19- استفاده همزمان سیستم گرمایش از کف با رادیاتور ، حوله خشکن و وسیله مانند آنها مجاز نمی باشد . زیرا این دو سیستم گرمایش از نظر دمایی با هم همخوانی ندارند یعنی گرمایش از کف با دما c40 کار می کند با رادیاتور با دمای c80 که دو دما همخوانی نداشته و موجب عدم تعادل حرارتی در ساختمان خواهد شد .

20- انشعاب گیری از خطوط گرمایش از کف برای حوله خشکن و رادیاتور و یا … نیز مجاز نمی باشد زیرا اولاً زدن اتصال در کف مجاز نمی باشد و ثانیاً احتمال دارد در سیستم افت فشار بیش از اندازه به وجود آید و تعادل کل سیستم لوپ ها به هم بخورد .

21- مراحل اجرای سیستم گرمایش از کف در صورتیکه کارفرما از سیستم سرمایش از کف نخواهد استفاده نماید احتیاجی به جدا بودن حمام در کلکتور نمی باشد و بهتر است که حمام با نزدیکترین اتاق خواب به آن مشترک باشد .

22- مراحل اجرای سیستم گرمایش از کف کلیه نقشه هایی که توسط مهندس طراح این سیستم کشیده می شود دارای زون بندی خاص بوده و هر منطقه زون مربوط به خود را دارد و کنترل هر منطقه به صورت جداگانه می باشد یعنی به طور مثال هر اتاق خواب با اتاق خواب دیگر مشترک نبوده و هیچ اتاق خوابی به سالن مرتبط نمی باشد اگر فرد بخواهد هر قسمت را جداگانه کنترل کند می تواند به راحتی این کار را انجام دهد .

23- در مراحل اجرای سیستم گرمایش از کف مجری موظف است طبق نقشه ارائه شده توسط مهندس طراح در محل های مورد نظر مانند جلوی درب اتاق ها exp را اجرا نموده بهتر است از همان عایق که برای کف استفاده شده طبق شکل ذیل exp در محل های مورد نظر نصب گردد که اقلام مورد نیاز در شکل زیر آمده است که مجری باید به همین ترتیب کار را انجام دهد .

24- استفاده از exp در محل های مورد نیاز و ارائه شده در نقشه در مراحل اجرای سیستم گرمایش از کفبه این منظور بوده که بر اثر گرم شدن بتن انبساط حجمی پیدا کرده و احتمال می رود که اگر این exp نباشد بتن ترک بخورد و اگر در قسمت قراردادن exp موارد توضیح داده شده رعایت نشود به لوله نیز آسیب خواهد خورد پس کارفرما در هنگام بتن ریزی نباید این exp را بردارد و یا توسط کارگر شکسته شود در این صورت اگر شکسته شود باید به مجری اطلاع داده شود تا دوباره در سرجای خود نصب گردد و در هنگام سرامیک باید از قسمتی که بیرون از cm2 بتن ریخته شده باشد برش بخورد .

25- در محل ورود لوله به کلکتور و طلاقی آن با بتن باید از خرطومی های محافظ برای لوله استفاده نمود زیرا اگر لوله که در داخل بتن قرار دارد و به کلکتور نیز ثابت شده است تکانی از قسمت کلکتور بخورد احتمال شکستن لوله در محل ورود لوله به بتن ازکلکتور وجود داردکه با استفاده ازاین خرطومی های که به شکل لوله و در ذیل آمده است ، این مشکل منتفی خواهدشد.

26- در صورت استفاده همزمان از دو سیستم گرمایش و سرمایش از کف برای کاربردی شدن بهتر سیستم سرمایش از کف، حتماً باید به وسیله لوله ای از یک قسمت از ساختمان هوای تازه را وارد محل کرده و توسط چندین فن مکنده در بعضی از نقاط سالن و گوشه پنجره هر اتاق نصب کرد تا در صورتیکه ازدحام افراد در محل زیاد شود هواي ساکن شده را تخلیه نمود . لازم به ذکراست نبودن این سیستم مشکلی برای کار ایجاد نخواهد کرد و مانع استفاده از این سیستم نخواهد شد .

27- مجری باید توجه داشته باشد هنگام لوله کشی در سرویس حمام دقت نماید زیر وسایل بهداشتی مانند توالت فرنگی ، زیر دوشی ، وان را احتیاج نیست گرمایش از کف نماید .

28- پیچ کردن و یا میخ زدن در کاری که از سیستم گرمایش از کف استفاده شد روی کف ساختمان مجاز نمی باشد و این کار باعث شده لوله در کف سوراخ شده و موجب خراب شدن کار خواهد شد .

29- مجری باید بعد از اتمام کار دستورالعمل استفاده از کلکتور گرمایش از کف و نقشه آن را از طراح نقشه گرفته و در داخل جعبه کلکتور برای استفاده کارفرما برای کنترل تمامی قسمت های خانه ارائه نماید .

30- در صورتیکه در ساختمان هنوز شومینه کار نشده باشد هم می توان زیر شومینه را لوله کشی گرمایش از کف نمود و هم می توان بعد از اجرای شومینه کارگرمایش از کف را انجام داد و در هر دو صورت هیچ مشکلی برای مراحل اجرای سیستم گرمایش از کف به وجود نخواهد آمد ولی بهتر است زیر شومینه را گرمایش از کف نکرد تا هیچ احتمال خطر برای کار پیش نیاید .

31- در صورتیکه در مراحل اجرای سیستم گرمایش از کف از کنار لوله بخاری شومینه و یا لوله بخاری عبور کند باید حتماً لوله بخاری و یا لوله شومینه توسط عایق پشم شیشه ، عایق کاری شود تا در اثر حرارت بالای لوله بخاری یا لوله شومینه ، لوله گرمایش از کف عبوری از نزدیک آنها آسیب نبیند .

32- در مراحل اجرای سیستم گرمایش از کف در صورتیکه کارفرما بخواهد سیستم گرمایش از کف را به صورت شیر برقی کنترل نماید باید حتماً این موضوع به طراح نقشه اطلاع داده شده تا نحوه و محل قرارگیری ترموستاتهای جداری آنها در هنگام اجرای تاسیسات برقی انجام گیرد در غیر این صورت کار فرما فقط می تواند از سیستم های برقی بی سیم استفاده نماید که آن نیز مستلزم صرف هزینه بیشتری خواهد بود در ضمن سیستم های گرمایش از کف که در قدیم به صورت مکانیکی بوده نیز می توانند با همین سیستم بی سیم به صورت برقی کنترل شوند .

33- در مراحل اجرای سیستم گرمایش از کف عبور لوله گرمایش از کف از روی هم مجاز نبوده و نباید این لوله ها از روی هم عبور نماید .

34- در مراحل اجرای سیستم گرمایش از کف از عبور لوله گرمایش از کف از منطقه ای به منطقه دیگر نباید از زیر دیوار باشد در اصطلاح عبور لوله گرمایش از کف از زیر دیوار مجاز نبوده و مورد تایید نمی باشد.

35- در مراحل اجرای سیستم گرمایش از کف در صورتیکه لوله های تاسیسات برقی و مکانیکی به ناچار از کف عبور کند و نمی توان کف را نیز دوباره پوشش داد بهتر است این لوله ها حتی الامکان از گوشه دیوار و حداکثر از cm10 دیوار عبور کند زیرا اجرای اولین لوله گرمایش از کف cm10 دیوار خواهد بود ولی بهتر است که روی این لوله ها را ابتدا پوشش داد و یا آنها را از سقف ساختمان اجرا نمود .

36- استفاده از چسب چوب و یا چسب pvc و مانند آن برای چسباندن عایق (xpe یا پلی استایرن) در کف و یا عایق پیرامونی دور مجاز نبوده زیرا چسب چوب و یا چسب pvc خورنده عایق می باشد و بعد از مدتی قسمتهای چسب زده حل شده و خالی می شود و هنگام راه رفتن روی عایق ، عایق ها شکسته می شود بهتر است که عایق ها را به صورت گفته شده مهار نمود و یا از چسب مربوط به این کار استفاده کرد در صورتی که این چسب برای این کار استفاده می شود باید کف ساختمان تمیز بوده که چسب بدون مشکل به کف بچسبد .

37- جهت اجرای سیستم سرمایش از کف باید دو خط اصلی همانند دو خط اصلی گرمایش از کف به کلکتور وارد شود که می توان توسط یک سه راه این دو خط را به هم وصل نمود و برای هر خط یک شیر جداگانه قرار داد که در تابستان خط گرم ورودی به کلکتور بسته و در زمستان خط سرد ورودی به کلکتور را بست .

38- در مراحل اجرای سیستم گرمایش از کف بهتر است لوله فاضلاب داخل سرویس حمام و آشپزخانه مانند کف شور و توالت فرنگی بلندتر گرفته شود که هنگام عایق کاری و بعد از انجام مراحل اجرای سیستم گرمایش از کف این قسمت ها زیر کار نرفته و بعد از سرامیک کردن و گذاشتن کفشور و توالت فرنگی از نظر آّب بندی ، کف دچار مشکل نشود .

39- نحوه اجرا مراحل اجرای سیستم گرمایش از کف  ذوب برف طبق نقشه مهندس طراح بوده و ابتدا کف مورد نظر تراز شده و روی آن عایق cm3 تا cm5 متراکم 25 قرار داده شده و روی آن طبق نقشه لوله کشی می شود لازم است کلکتور مربوط به این سیستم در بالاترین نقطه سیستم کار شده در کف قرار گیرد .

 تماس با ما :

شما عزیزان می توانید جهت مشاوره و اجرای کلیه امور مربوط به اجرا سیستم گرمایش از کف با ما در ارتباط باشید:

مهندس نجفی : 09125494430
دفتر فنی : 66175871-021

سایر خدمات مرتبط :
(طراحی و اجرای سیستم موتورخانه مرکزی)   (طراحی و اجرای سیستم آتش نشانی)
(اجرای لوله کشی سردو گرم و فاضلاب)      (طراحی و اجرای استخر,سونا و جکوزی)

4 thoughts on “مراحل اجرای سیستم گرمایش از کف”

 1. سلام ببخشید من ی سوالی داشتم
  گرمایش از کف اتاق ها بصورت جداگانه است؟
  من یکی از اتاق ها رو نمیخوام گرم بشه چکار باید بکنم؟
  راهی هست برای گرم نکردن یکی از اتاق ها؟

 2. سلام ببخشید من ی سوالی داشتم
  گرمایش از کف اتاق ها بصورت جداگانه است؟
  من یکی از اتاق ها رو نمیخوام گرم بشه چکار باید بکنم؟
  راهی هست برای گرم نکردن یکی از اتاق ها؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *