اجرای لوله کشی سرد و گرم ساختمان

لوله کشی ساختمان نکات فنی و ایمنیجهت اجرای لوله کشی سرد و گرم ساختمان : لوله کشی ساختمان بایستی در کوتاه‌ترین مسیر و با کمترین پیچ و خم انجام شود و در عین حال موازی یا عمود بر دیوارهای ساختمان باشد. در ساختمان های مسکونی، لازم است از لوکشی ساختمان از لوله های آب و … ادامه خواندن اجرای لوله کشی سرد و گرم ساختمان