اجرای لوله کشی فاضلاب

نکات مهم در لوله کشی فاضلاب ساختمان ها
لوله کشی ساختمان
در اجرای خطوط فاضلاب و آب باران در ساختمان ها رعایت نکات زیر توصیه می شود :

1- در بالکن ها و تراس های مسقف و بدون سقف می بایست کفشو نصب شود.

2- در محل نصب پمپ ها و مخازن آب نیز نیاز به نصب کفشو است.

اجرای لوله کشی سرد و گرم ساختمان

اجرای لوله کشی فاضلاب ساختمان