تاسیسات مکانیکی ساختمان

توضیح مختصری در خصوص سیستم گرمایش از کف : 
سیستم گرمایش از کف  تکنولوژی جديدی می باشد که در چند دهه اخير رشد بسيار چشمگيری داشته است. سيستم گرمايش از کف امروزه در تمام جهان به ساير سيستم های گرمايشی مانند رادياتور و يا فن کوئل، در خانه های مسکونی، کارخانه ها و سوله های صنعتی ترجيح داده می شود

سیستم گرمایش از کف

اجرای سیستم گرمایش از کف با سیستم P.I.S

 

اجرای سیستم گرمایش از کف به روش P.M.S